Tin nhắn hệ thống

DIỄN ĐÀN TẠM ĐÓNG ĐỂ BẢO DƯỠNG & NÂNG CẤP

MỜI CÁC BẠN QUAY LẠI DIỄN ĐÀN TRONG ÍT PHÚT

DỰ KIẾN VÀO LÚC 12:00

=== tinh_la_gi===