• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

PPC - PHẦN MỀM VỀ PHONE (UPDATE)

djtrungkien

New Member
Inesoft Phone 7.0.7 cập nhật!


main_phone7.jpg[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/?hjdgcbk6z54drj0[/DOWNLOAD]
Skin Download
 

PhongQuang

Super V.I.P
MobiCall 3.7
Quản lý các cuộc gọi đến và cho phép bạn cá nhân hoá cách tiếp cận của bạn tới những người gọi Trả lời "bận" bằng cách gửi tin nhắn SMS với một lời xin lỗi, ẩn hồ sơ của các cuộc gọi điện thoại...

Mã:
  •Supports a variety of scenarios Mode Selection: Accept all calls, Reject all calls, Accept Phonebook only, Reject from black list, Accept from white list, Meeting Model, Sleeping Model.
  •Auto run at power-on feature.
  •Status indicator of the program activity.
  •VIP protect: VIP function is advanced created for your important contact. After a contact is added as a VIP, all his call record will be moved to VIP log and be deleted in system. You can only view the log after login as administrator.
  •Identify the harassment calling number automatically and remind users in time.
  •Support to reply short messages to the calling number automatically so long as you refused it.
  •History of rejected phone numbers.

4pdainfo2011042611h04m4.png
 

ThaiChienvn

New Member
Call Emergency v.1.0
Yêu cầu hệ thống: WM2003 - WM6.5 - .Net Compact Framework 2

Ứng dụng gọi số điện thoại khẩn cấp tại các quốc gia và thành phố lớn trên thế giới

 

PhongQuang

Super V.I.P
Auto Phone Call Recorder (v.2.1)
Phần mềm ghi âm cuộc gọi 2 chiều.
Hỗ trợ: HTC Kaiser, HTC Diamond, HTC Diamond 2, HTC Trinity, HTC Touch 3G, HTC Touch Cruise, HTC Touch HD, Windows Mobile 5 / 6.1 / 6.5.
pcrv2.png


[DOWNLOAD]http://uploading.com/files/797b6e4d/PhoneCallRecorder.v2.1.crk_igorca.cab[/DOWNLOAD]
 

PhongQuang

Super V.I.P
VITO FunContact v.3.03
Phần mềm quản lý danh bạ, cuộc gọi...
Mã:
Fun Contact 3x gives a whole new experience in managing your contacts with its new and exciting features:
• New User-friendly interface
• Categories support
• New Favorites with photos: grid and list
• Start calling or enter contact card from Favorites
• Call history editing: filter or delete
• Individual call history: filter or delete
• Full-screen Dialer
• Quick keypad contact search
• 3 skins available: Dark, Clear and Bright

1198961867vito.gif

[DOWNLOAD]http://uploading.com/files/42f8b353/FunContact.v.3.03.crk_igorca.cab[/DOWNLOAD]
 
Top