• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

TỔNG HỢP NHỮNG PHẦN MỀM FREE CHO PPC (PHẦN 2)

djtrungkien

New Member
HTC Menu Enhancement Loader v1.41Là công cụ hiển thị Menu lớn với hiệu ứng Touch tiện lợi. Cách cài đặt: Trước khi cài máy bạn phải có sẵn NET CF 3.5 hoặc 3.7 > Cài file Menu.Enhancement.cab phù hợp với cấu hình máy bạn > Cài francarl.HTCMenuLoader-BootLauncher.v1.41.CAB > Cài francarl.HTCMenuLoader.v1.41.CAB > Khởi động lại máy và sử dụng.

Hỗ trợ:
WM6.1-6.5
Màn hình QVGA, VGA, WVGA
Net Compact Framework 3.5 trở lên[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/?n32831cp6b0tu9t[/DOWNLOAD]
 

AnhPheCT

New Member
BattClock v3.4.3
Cập nhật (16/01/2011)

Mã:
[SIZE=2][/SIZE]
[B][SIZE=2][APP] [Updated 16-01-2011] BattClock version 3.4.3 *NEW* 6 separate BattClock press commands[/SIZE][/B]

 Fixed bug that only the first 6 content items were shown in BattConfig when restarted
Tham khảo ở đây!
 

djtrungkien

New Member
metal Detector v1.0.0.0 - HTC HD2Phần mềm dùng la bàn số phát hiện kim loại từ xa.

Hỗ trợ:
WM6.1-6.5
 

AnhPheCT

New Member
ocAlarms v2.3.0
Hẹn giờ báo thức, lịch hẹn
Mã:
[FONT=Verdana][SIZE=1]cAlarms is an alarm manager for Windows Mobile 6.1 and 6.5. It has 12 programmable alarms instead of the 3 proposed by WM.[/SIZE][/FONT]
2.3.0.0: Internal timer optimized (battery life improved)
Small changes on the "Later" function
ocalarms.gif


 

AnhPheCT

New Member
WiMoSpeed v.1.04
(Cập nhật 27/01/2011)
Ứng dụng cho phép bạn thay đổi tốc độ CPU.
WiMoSpeed hỗ trợ Qualcomm MSM7200 và tương đương:
* Rhodium,
* RhodiumW
* Topaz
* Blackstone
* Whitestone

Cách sử dụng:
- Cài đặt CAB
- Khởi động WiMoSpeed.exe
- Chọn tần số
- Đặt tần số của bạn
- Nếu bạn muốn tạo một liên kết (trong thư mục cài đặt), các thiết lập hiện thời.
- Đóng WiMoSpeed.exe

CẢNH BÁO!
- Sử dụng nó RỦI RO!
- Ép xung CPU của bạn có thể gây thiệt hại cho thiết bị.
- Nên tạo bản sao lưu!

Tốt nhất cài trên thẻ nhớ, xong copy *.lnk vào StartUp/
Trích Adv Mod PhongQuang


Mã:
Version 1.04
- blackstone problem should be solved now (tested by tsalta with Blac016 / 1.17.25.09)
- added support for more ROMs
- support for Raphael / Fuze, Diamond, Kovsky / Xperia
- GUI shows ROM identification

1293356432wimospeedwind.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

AnhPheCT

New Member
Mobile Currency Converter v1.3
(Cập nhật 28/01/2011)


Chuyển đổi qua lại các đơn vị đo lường, tiền tệ tỉ giá..... Cho WM, và cần .NetCF 2.0 trở lên.

8349e9de12c155f9e2eee333b35655e96g.jpg
 

PhongQuang

Super V.I.P
AnimalSounds v.1.0
Phần mềm thu thập một loạt các âm thanh của động vật.

as.jpg


[DOWNLOAD]http://depositfiles.com/en/files/e2mj9j05g[/DOWNLOAD]
 

AnhPheCT

New Member
Profile Switch for Phone, Wifi,
Bluetooth and Data v1.13.0.0
(Cập nhật 01.02.2011)

cho Phone, Wifi, Bluetooth and Data, đa ngôn ngữ

Tạo nhiều cấu hình, thay đổi cấu hình cho PPC, hổ trợ WM 6.5 và WVGA/VGA

Mã:
v[U]1.13.0.0[/U]
[+]Separately ringtone scripts for every profile.

You are able now to change the ringtone scripts with every profile. The integrated functions (like HTC HD2) are:
[INDENT]Ring and vibrate (Script "av0pw3r")
Vibrate then ring (Script "v3w3apw3r")
Ring only (Script "apw3r")
Ring only once (Script "p")
Ring ascending (Script "c50apw3c150r")[/INDENT]Please note that all these scripts only used by windows if the sound profile is set to "full on" (ring and vibrate).

Additional you can create up to two user defined scripts (please see "settings") for any other ringtone by using any combination of this commands for the script ("r" is only usefull at the end of script):
a = activate device
cN = set volume to N in percentage max volume
fN = flash notification LED for N seconds
p = play ringtone
r = repeat
vN = vibrate for N seconds
wN = wait for N seconds

Images.png
 

AnhPheCT

New Member
Mobile Currency Converter v1.5
(Cập nhật 06/02/2011)


Chuyển đổi qua lại các đơn vị đo lường, tiền tệ tỉ giá..... Cho WM, và cần .NetCF 2.0 trở lên.

Mã:
v1.5 - 06-Feb-2011
  * [Bugfix] Exception w/ message PlatformNotSupportedException
  * [Request] Localization for Indonesian

8349e9de12c155f9e2eee333b35655e96g.jpg
 

PhongQuang

Super V.I.P
WiMoSpeed v.1.05
Ứng dụng cho phép bạn thay đổi tốc độ CPU.
WiMoSpeed hỗ trợ Qualcomm MSM7200 và tương đương:
* Rhodium,
* RhodiumW
* Topaz
* Blackstone
* Whitestone

Cách sử dụng:
- Cài đặt CAB
- Khởi động WiMoSpeed.exe
- Chọn tần số
- Đặt tần số của bạn
- Nếu bạn muốn tạo một liên kết (trong thư mục cài đặt), các thiết lập hiện thời.
- Đóng WiMoSpeed.exe

CẢNH BÁO!
- Sử dụng nó RỦI RO!
- Ép xung CPU của bạn có thể gây thiệt hại cho thiết bị.
- Nên tạo bản sao lưu!Version 1.05
- support for Quartz
- added support for more OEMXIPs
- added support for more RADIOs

1293356432wimospeedwind.jpg
 

AnhPheCT

New Member
BattClock v3.5
Cập nhật (12/02/2011)

Mã:
[B][SIZE=2][APP] [Updated 16-02-2011] BattClock version 3.5 *NEW* Stripe background image[/SIZE][/B]

 Fixed problem that + sign in DetectBackGround X in Others setting screen was not working 
Fixed bug that import settings in BattConfig About did not remove previous settings, so the end result could be wrong (note if you import registry values directly, first remove existing ones) 
Fixed that the CSV file is correctly showing the correct header for BATTERY_CURRENT or BATTERY_CURRENT_FORCE 
Fixed bug that some values where only used as stripe when log was enabled for them (minutesCall, minutesDisplayOn, minutesStandby, minutesUptime) 
Fixed Russian typo, thanks to d8389 
Treat stripe values as unsigned instead of signed 
Make it possible to show registry key HKCU\ControlPanel\Volume\Volume as a number between 0 and 100 (divide by 42949672 and unsigned arithmetic) 
Reset signal strength registry key to 0 when in flight mode/radio off to overcome WM bugs/quirks 
When a registry key does not exists, return 0 instead of keeping the old value 
Improved performance when background image is used 
Also use the Background Image for stripes, if configured 
Support detectBackground negative X values to support landscape 
Added option to align text horizontal (left or right) and/or vertical (top or bottom), prefix display format by < (left) or > (right) ^ (top) v (bottom) [ (left bottom), ] (right bottom) { (left top) } (right top) 
Same info can be used in more than one stripe

Tham khảo ở đây!
 

PhongQuang

Super V.I.P
Calc HD v1.0.4068.24268
- .Net Compact Framework 3.5
- A WVGA screen device
- Windows Mobile 6 or newer

Update logo:
2/20/2011:
- New feature that you can customize button color when you press it
- Fix a problem about input operation
- Fix a problem about button touch slide

attachment.php

[DOWNLOAD]http://www.megaupload.com/?d=AA4U1CFL[/DOWNLOAD]
 

AnhPheCT

New Member
BattClock v3.5.2
Cập nhật (23/02/2011)

Mã:
[B][SIZE=2]Changelog[/SIZE][/B]

 [B][SIZE=2][APP] [Updated 23-02-2011] BattClock version 3.5.2 *NEW* Stripe background image[/SIZE][/B]

 [SIZE=2]Fixed bug that display alignment got screwed up by solving "Also make it possible to align display text for Battery % when charging[/SIZE]
[SIZE=2] 
   [/SIZE]Tham khảo ở đây!
 
Chỉnh sửa cuối:

PhongQuang

Super V.I.P
Headset Service v.1.0
Ứng dụng nền cho phép bạn điều khiển máy nghe nhạc ưa thích của bạn bằng cách sử dụng tai nghe dây có phím.

-Features:

* Support Windows Mobile 6.1/6.5/6.5.X
* Support Many Music Players

* Windows Media Player
* HTC Audio Manager
* Core Player
* Nitrogen
* S2P
* Touch Player (Omnia i900 SMPlayer)

* You Can Answer incoming call
* Only 4KB in Memory
* Device can be locked (Except Headset Button)
* Native Code (Fast Execution)
* Press Speed Can be Changed
* Service only Activated if the chosen player is running
* Service will automatically launch on Startup if it is activated
* Service can be stopped at any time
user3675849pic106831297.png
 

AnhPheCT

New Member
Mobile Currency Converter v1.6
(Cập nhật 25/02/2011)


Chuyển đổi qua lại các đơn vị đo lường, tiền tệ tỉ giá..... Cho WM, và cần .NetCF 2.0 trở lên.

Mã:
v1.6 - 25-Feb-2011
   * [Request] Localization for Spanish
   * [Request] Localization for Russian
   * [Request] Change Exchange Button to Icon
   * [Request] Update Exchange Rate in Action Menu
   * [Feature] Clear Cache function in Action Menu
   * [Feature] No Cache option in Cache Expiration settings
8349e9de12c155f9e2eee333b35655e96g.jpg
 

AnhPheCT

New Member
Headset Service v.1.3
(Cập nhật 25/02/2011)

Ứng dụng nền cho phép bạn điều khiển máy nghe nhạc ưa thích của bạn bằng cách sử dụng tai nghe dây có phím.​


-Features:

* Support Windows Mobile 6.1/6.5/6.5.X
* Support Many Music Players

* Windows Media Player
* HTC Audio Manager
* Core Player
* Nitrogen
* S2P
* Touch Player (Omnia i900 SMPlayer)

* You Can Answer incoming call
* Only 4KB in Memory
* Device can be locked (Except Headset Button)
* Native Code (Fast Execution)
* Press Speed Can be Changed
* Service only Activated if the chosen player is running
* Service will automatically launch on Startup if it is activated
* Service can be stopped at any time

 

AnhPheCT

New Member
iManager - 3D Task Manager
(iManager - 3D Task Manager v0.09.03b)


(Cập nhật 25/02/2011)
iManager.gif

Quản lý Task Manager với giao diện 3D.
Mã:
[B]Version:[/B] iManager 0.09.03b
[B]Desc:[/B] Fast and tiny tap-oriented task manager.
[B]Last update:[/B] 2.25.2011
[video=youtube;nHihpZKistY]http://www.youtube.com/watch?v=nHihpZKistY&feature=player_embedded[/video]

Hướng dẫn cài đặt:

Cài D3DM.cab Driver-Ati_d3d.cab
Antru iManager.Cab


1. Chép iManager.exe vào một thư mục nào đó, trong Program File của máy Tạo shortcut trong Start Menu
2. Gán cho một phím cứng chương trình này.
3. Test thôi....

 
Chỉnh sửa cuối:

AnhPheCT

New Member
Icon Changer v2.9b
chỉ cho Windows Mobile 6.5
(Cập nhật: 27/02/2011)


Chương trình thay đổi Icon (biểu tượng), Tạo thư mục, Rename, Delete.... sắp xếp, thay đổi vị trí các Icon trong Start menu WM6.5 (Tương tự như chương trình reSTART). Bạn có thể để các file Ảnh ở thẻ nhớ, và chọn thay từ thẻ.... Bạn phải cài .NET 3.5!

anhso-31_Screen001.jpg
anhso-33_Screen002.jpg
anhso-51_Screen02.jpg
Mã:
[B]Change Log[/B] 					 				 				February 27, 2011 - Version 2.9b
- Fixed problem in NETCFFolderDialog.dll
-- The bug occurs when browsing a Bluetooth folder which causes
-- the Picture Browser to terminate it self and go back to shortcut list.

greenwithpaint.png


Chạy chương trình Incon Changer chọc bút vào Icon nào cần thay sẻ xuất hiện Menu thay đổi....! Ngoài ra trong Start menu bạn có thể thay đổi vị trí từng Icon tùy thích, Phần mền nhỏ nhưng rất hữu ích cho WM 6.5!http://www.4shared.com/file/141419103/a291aebc/Icon_Changer_V18.html<br />

 

PhongQuang

Super V.I.P
Profile Switch for Phone, Wifi,
Bluetooth and Data v1.14.0.0
(Cập nhật 28.02.2011)

cho Phone, Wifi, Bluetooth and Data, đa ngôn ngữ

Tạo nhiều cấu hình, thay đổi cấu hình cho PPC, hổ trợ WM 6.5 và WVGA/VGA

Mã:
1.14.0.0

  * [+]You can run a profile if a headset is connected or disconnected.
  * [+]Added a toggle function for phone, wifi, bluetooth and data.
  * [+]Added an option to ignore categories for 'Check appointments'. Just leave the categories empty if you want to use this.
  * [+]Added a function to use separate scrips to vibrate for new incomming calls, emails and sms. You found these new vibrator settings in 'Settings' - 'Vibrator-Settings'.

     To use this new functions, first you must find out the vibrator-adress of your device. Change the adress value and hit 'Test', your device must vibrate.

     The script is: 1. value=timespan for vibrate, 2. value=timespan for silence, 3. value=vibrate, 4. value=silence, and so on, times in milliseconds, separator=','. The additional last value is the repeat value (0=without repeat), this value is always required. E.g.: 300,500,300,1000,3

     To realise this, a part of Profile Switch must stay in memory to observe a few registry entrys of incomming calls and messages. Similarly it controls the sound settings for all these events. This only is needed if one of these functions is set to 'on', otherwise there is no program in memory.

  * [-]Error if you select a program to start with a profile and there are dots in the filename.

Images.png
 

AnhPheCT

New Member
Facebook Instant Messenger
For Windows Mobile Phone (Pocket PC)
Version:2.7

(Cập nhật 03/03/2011fim.jpg

Facebook Instant Messenger
For Windows Mobile Phone (Pocket PC)


Mã:
[SIZE=2][B]Features:[/B] Facebook Chat, Status Feed, Notifications & Inbox Indicators
Picture & Video Uploads Directly From Your Phone, Integrated m.facebook.com Browser

 [B]Advantages:[/B] Lightweight, Finger Friendly, All Display Resolutions, Free Full Version
 No 3rd Party Registration or Data Access, AppToDate Support

[B]Supported Platforms:[/B] Windows Mobile - WM6.5, WM6.1, WM6, WM5, 2003SE, Windows Phone 7

 [B]Installation:[/B] Download the mobile installer (.cab file) to your  desktop. Sync with your mobile phone and copy the .cab installer to your phone.
From your phone go to Programs -> File Explorer, navigate to the .cab file and select it. The Installer should do the rest.[/SIZE]
Link Download

http://www.mosko.mobi/

 
Top