• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

TỔNG HỢP NHỮNG PHẦN MỀM FREE CHO PPC (PHẦN 2)

AnhPheCT

New Member
G-Rotator v1.4
Ứng dụng cấu hình G-Sensor. Cho WM 5, 6, 6.5.x..

Mã:
Features:

  * Better UI [NEW]
  * Bug fixed for start on startup [NEW]
  * Can be started or stopped using UI
  * No need to keep minimized
  * Eats up negligible resources in the background
  * Sensitivity can be changed
  * Timer Interval for fetching of data from G-Sensor can be changed
  * Rotates screen orientation according to the postion of the device
  * Can be minimized to serve it's function everywhere
  * Compatible with Windows Mobile 5.0 and later with G-Sensor

NOTE: After installation go to /Program Files/G-Rotator and execute the G-Rotator.exe to start it !

2qxaoo4.jpg

 

PhongQuang

Super V.I.P
Profile Switch for Phone, Wifi,
Bluetooth and Data v1.14.1.0
(Cập nhật 08.03.2011)

cho Phone, Wifi, Bluetooth and Data, đa ngôn ngữ

Tạo nhiều cấu hình, thay đổi cấu hình cho PPC, hổ trợ WM 6.5 và WVGA/VGA

Mã:
1.14.1.0

  * [-]Switching at begin/end of an appointment doesn't work every time.

Images.png
 

AnhPheCT

New Member
WiMoSpeed v.1.05

Ứng dụng cho phép bạn thay đổi tốc độ CPU.
WiMoSpeed hỗ trợ Qualcomm MSM7200 và tương đương:
# Rhodium,
# RhodiumW
# Topaz
# Blackstone
# Whitestone / Imagio
# Raphael / Fuze
# Diamond
# Kovsky / Xperia
# Quartz
# Pure

Cách sử dụng:
- Cài đặt CAB
- Khởi động WiMoSpeed.exe
- Chọn tần số
- Đặt tần số của bạn
- Nếu bạn muốn tạo một liên kết (trong thư mục cài đặt), các thiết lập hiện thời.
- Đóng WiMoSpeed.exe

CẢNH BÁO!
- Sử dụng nó RỦI RO!
- Ép xung CPU của bạn có thể gây thiệt hại cho thiết bị.
- Nên tạo bản sao lưu!Version 1.06
- checks ROM-identification at startup
- support for Pure
- added support for more OEMXIPs
- added support for more RADIOs
1293356432wimospeedwind.jpg
 
Last edited by a moderator:

PhongQuang

Super V.I.P
Profile Switch for Phone, Wifi,
Bluetooth and Data v1.14.2.0
(Cập nhật 10.03.2011)

cho Phone, Wifi, Bluetooth and Data, đa ngôn ngữ

Tạo nhiều cấu hình, thay đổi cấu hình cho PPC, hổ trợ WM 6.5 và WVGA/VGA

Mã:
1.14.2.0

  * [-]Switching at end of an appointment doesn't work if it is a recurrence type.

     Only for update from 1.14.1 to 1.14.2 you can use this update.

Images.png
 

PhongQuang

Super V.I.P
Profile Switch for Phone, Wifi,
Bluetooth and Data v1.14.3.0
(Cập nhật 12.03.2011)

cho Phone, Wifi, Bluetooth and Data, đa ngôn ngữ

Tạo nhiều cấu hình, thay đổi cấu hình cho PPC, hổ trợ WM 6.5 và WVGA/VGA

Mã:
1.14.3.0

  * [-]Ringtone settings are lost.

     Only for update from 1.14.X to 1.14.3 you can use this update.

Images.png
 

PhongQuang

Super V.I.P
Profile Switch for Phone, Wifi,
Bluetooth and Data v1.14.4.0
(Cập nhật 15.03.2011)

cho Phone, Wifi, Bluetooth and Data, đa ngôn ngữ

Tạo nhiều cấu hình, thay đổi cấu hình cho PPC, hổ trợ WM 6.5 và WVGA/VGA

Mã:
1.14.4.0

  * [-]If vibrate notifications are used and two new messages appears exactly at the same time, profilevib.exe starts twice and can crash if logging is enabled.

   If you only need to update the version 1.14.X to this new one, you can use the files in the update-zip. Only disable the vibrate nofitication settings, close Profile Switch and replace the files in the program folder with the files from the zip file.

Images.png
 

AnhPheCT

New Member
uTask v1.4
(Cập nhật 22/03/2010)

Reassignment of virtual softkeys in WM6.5.3

Mã:
[B]Changes in v1.4:[/B]
-better today button behaviour.
-auto-resize of incorrect button images.
-bugfixes (bug with few HTCMenus versions, bug with EzInput on some devices)
-installer now shows error message if you try to install uTask on unsupported OS. Then, if system refuses to run after utask installation, try to start your phone two or three times. Perhaps, autodiagnostic system will disable utask. But [U]it doesn't mean[/U] you shouldn't make a system backup.

attachment.php 

AnhPheCT

New Member
Facebook Instant Messenger
For Windows Mobile Phone (Pocket PC)
Version:2.8

(Cập nhật 22/03/2011fim.jpg

Facebook Instant Messenger
For Windows Mobile Phone (Pocket PC)

Tham khảo và tải ở đây:

http://www.mosko.mobi/

Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1, 6.1.4, 6.5 (v2.8) Download (cab, 130 KB)

Windows Phone 7 (v1.17) Download (Marketplace)
 

PhongQuang

Super V.I.P
Profile Switch for Phone, Wifi,
Bluetooth and Data v1.14.5.0
(Cập nhật 28.03.2011)

cho Phone, Wifi, Bluetooth and Data, đa ngôn ngữ

Tạo nhiều cấu hình, thay đổi cấu hình cho PPC, hổ trợ WM 6.5 và WVGA/VGA

Mã:
1.14.5.0

  [+]Now using the new Sense Interface SDK v1.50.
  [-]After a soft reset and also using the custom vibrate settings the program to watch incomming calls etc. was not restarted.
  [-]Using the custom vibrate settings for calls and a profile is used to set the sound profile to 'ring and vibrate' this profile was not correctly detected on the startpage.

  If you only need to update the version 1.14.X to this new one, you can use the files in the update-zip. Only disable the vibrate nofitication settings, close Profile Switch and replace the files in the program folder with the files from the zip file.

Images.png
 

PhongQuang

Super V.I.P
Auto-Rotate Config v.1.2
Chương trình xoay màn hình trong các ứng dụng khác nhau với bộ cảm biến G-sensor.
Thiết kế đặc biệt cho HTC HD2, Samsung Omnia II, nhưng có thể chạy trên các thiết bị khác.​

Mã:
7/6/2010 v1.2 
Some reported bugs fixed.
Enable AutoRotation flag (GSensor\AutoRotation = 1) on HTC devices
Question to reset device after changing apps.
Added support to Samsung GT-I8000L;

screen01q.jpg
 

AnhPheCT

New Member
JWMD SlideUnlock v1.0a
(Trượt để mở khoá)
Windows Mobile 6.x and 6.5.x.
Mã:
[LIST]
[*]It's skinnable!
[*]Add your own Image or Text!
[*]Add your custom font.
[*]You can reposition the objects.
[*]Supports all resolution!
[*]Slide horizontally.
[*]and it's free (again)
[/LIST]
[video=youtube;jeJK21i_Ogo]http://www.youtube.com/watch?v=jeJK21i_Ogo&feature=player_embedded[/video]
Xem Video Clip trên.
 

PhongQuang

Super V.I.P
Profile Switch for Phone, Wifi,
Bluetooth and Data v1.14.6.0
(Cập nhật 30.03.2011)

cho Phone, Wifi, Bluetooth and Data, đa ngôn ngữ

Tạo nhiều cấu hình, thay đổi cấu hình cho PPC, hổ trợ WM 6.5 và WVGA/VGA

Mã:
1.14.6.0

  [-]After a soft reset and also using the custom vibrate settings the program to watch incomming calls can crash.

  If you only need to update the version 1.14.X to this new one, you can use the files in the update-zip. Only disable the vibrate nofitication settings, close Profile Switch and replace the files in the program folder with the files from the zip file.

Images.png
 

PhongQuang

Super V.I.P
JWMD SlideUnlock v1.0.0331.2011
Phần mềm khoá màn hình giống WP 7 cho WM.

Mã:
March 31, 2011 - 1.0.0331.2011
  ADDED: It will Suspend/Backlight Off when not unlock for n seconds
  ADDED: Text support for image objects
  ADDED: sleep.exe - will suspend your device
  ADDED: backlightoff.exe - will turn the backlight off
  UPDATED: Animation code
  FIXED: support for multi language rom
  FIXED: slide to left
  FIXED: adding custom image object and text object
March 29, 2011 - 1.0.0329.2011
  Fixed localization
  Updated comments on app.config
March 28, 2011 - Initial Release
  It's skinnable!
  Add your own Image or Text!
  Add your custom font.
  You can reposition the objects.
  Supports all resolution!
  Slide horizontally.
  and it's free (again)


screen01ac.jpg


[video=youtube;jeJK21i_Ogo]http://www.youtube.com/watch?v=jeJK21i_Ogo&feature=player_embedded[/video]​
 

PhongQuang

Super V.I.P
DriveShaft v1.10
Bạn muốn biết chính xác chi tiêu bao nhiêu vào chiếc xe. Ứng dụng này có thể giúp đỡ! DriveShaft là một phần mềm di động để tập hợp tất cả các chi phí liên quan đến chiếc xe của bạn.

driveshaft.1.gif

[DOWNLOAD]http://www.megaupload.com/?d=M1LKTFS0[/DOWNLOAD]
 

PhongQuang

Super V.I.P
Profile Switch for Phone, Wifi,
Bluetooth and Data v1.15.0.0 & v1.15.1.0
(Cập nhật 24.04.2011)

cho Phone, Wifi, Bluetooth and Data, đa ngôn ngữ

Tạo nhiều cấu hình, thay đổi cấu hình cho PPC, hổ trợ WM 6.5 và WVGA/VGA

Mã:
[U]1.15.1.0[/U][-]Repetition of sequence (new emails and new sms) does not work.

If you only need to update the version 1.15.0.0 to this new one, you can use the files in the update-zip. Only disable the vibrate nofitication settings, close Profile Switch and replace the files in the program folder with the files from the zip file
Mã:
1.15.0.0

  [+]Added an option to use also vibrate settings for the reminder (appointments and tasks).
  [+]Vibrate functions during calls now can set separately.
  [+]Added a function to choose date and time for 'Switch profile once'.
  [-]Function 'switch back to current profile' can crash.
Images.png
 
Last edited by a moderator:

PhongQuang

Super V.I.P
Profile Switch for Phone, Wifi,
Bluetooth and Data v1.16.0.0
(Cập nhật 26.04.2011)

cho Phone, Wifi, Bluetooth and Data, đa ngôn ngữ

Tạo nhiều cấu hình, thay đổi cấu hình cho PPC, hổ trợ WM 6.5 và WVGA/VGA

Mã:
1.16.0.0
  [+]Using the vibrate functions no longer needs a program staying in memory.
  [+]Added vibrate functions for missed calls.
  [+]Added repetitions for all reminders.
  [+]Added vibrate functions to set the sound and other settings for the reminders directly in Profile Switch.
  [+]Settings to hide or show the main buttons on homepage.
  [+/-]Settings menu now divided into several sub-menus.

    Please note: If you enable the vibrate functions, Profile Switch will save your currently settings and lock these settings in windows. Disabling will restore your saved settings.

Images.png
 

PhongQuang

Super V.I.P
JWMD SlideUnlock v1.0.0426.2011
Phần mềm khoá màn hình giống WP 7 cho WM.

Mã:
April 29, 2011 - 1.0.0426.2011
  ADDED: Vertical sliding support (check configuration "app.config" and post #2)
  FIXED: Slider. Continues to slide even if it slides tooo slow.
  FIXED: Lagging when scrolling


screen01ac.jpg


[video=youtube;jeJK21i_Ogo]http://www.youtube.com/watch?v=jeJK21i_Ogo&feature=player_embedded[/video]​
 
Top